მისია ხედვა

 • მისია

  ჩვენ ვაერთიანებთ ფერმერთა ხმას მთელი საქართველოდან მათი ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისა და სოფლის მეურნეობის სექტორის გაძლიერების მიზნით.

 • ხედვა

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის ზრდა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ფერმერთა მიერ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილის დაფასება.

 • მიზნები

  სახელმწიფო და კერძო ინსტიტუტებში ფერმერთა ინტერესების დაცვა

  დასავლური გამოცდილების გათვალისწინებით სოფლის მეურნეობის სფეროში საკანონმდებლო წინადადებების შემუშავება

  ფერმერთა ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაძლიერება სხვადასხვა ტიპის მომსახურებით, მათ შორის პროფესიული განათლების ამაღლებით